Czy operator podnośnika koszowego potrzebuje certyfikatu?

Obsługa podnośnika koszowego nie jest tak łatwa, jak się może zdawać. Nie każdy może się tym zajmować, ponieważ, aby pracować w taki sposób należy mieć potrzebne licencje. Jak je uzyskać? Sporo ośrodków we Wrocławiu proponuje tego gatunku kursy, które uczą umiejętności wymaganych do prowadzenia podnosnika koszowego.

Są to szkolenia płatne i składają się z dwóch części – teoretycznej oraz praktycznej.

Podczas części teoretycznej szkoleniowcy skupiają się na wiedzy ogólnej z zakresu obsługi podnośnika koszowego.Konkretyzując nacisk położony zostaje na budowę zwyżki, jej rodzaje, a także ogólne zasady pracy budowlanej.Naturalnie podawane są również ogólne wiadomości dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Urzędu Dozoru Technicznego, który jest nadrzędnym organem kontrolującym działania wszystkich ludzi na placu budowy (w tym obsługujących podnosniki koszowe).

Druga część kursu obejmuje praktyczne aspekty i odbywa się na budowie. Może być to bezpośrednio miejsce pracy kursanta lub utworzona przez ośrodek szkoleniowy specjalna przestrzeń. Nie jest to koniec, ponieważ po zakończonym szkoleniu, należy zdać egzamin. Odbywa się on przed reprezentantami Urzędu Dozoru Technicznego danego regionu (czyli jeśli robicie kurs, np. we Wrocławiu, to tam także zaliczacie test).

Pytania dotyczą zarówno kwestii teoretycznych, jak i praktycznych,więc trzeba się odpowiednio przygotować, gdyż poziom pytań jest zaawansowany. Dopiero po zdanym teście można nazywać się certyfikowanym operatorem podnośnika koszowego i przejść do pełnienia obowiązków.

W przeciwnym razie, pomijając nawet fakt, że prowadzenie sprzętu bez kursu jest bezprawne, zagrażamy życiu własnemu i innych osób..

Zobacz:
Wakacje w Barcelonie – co należałoby objechać?